256 Cafe – Nguyễn Tri Phương

0
73

Địa chỉ:
256 Nguyễn Tri Phương, P. 4, Quận 10

Điện thoại:
(08) 39 271 090



Mở cửa:

07:00 – 22:00


Giá trung bình:
15,000 – 44,000 VNĐ

[Không có]

256 Cafe - Nguyễn Tri Phương

256 Cafe - Nguyễn Tri Phương

256 Cafe - Nguyễn Tri Phương

256 Cafe - Nguyễn Tri Phương

256 Cafe - Nguyễn Tri Phương

256 Cafe - Nguyễn Tri Phương

1 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Tôm Càng CaJun 379 - Vĩnh Viễn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here