340 Cafe – Lãnh Binh Thăng

0
80

Địa chỉ:
340C Lãnh Binh Thăng, Quận 11

Điện thoại:
[Không có]Mở cửa:

08:30 – 22:00


Giá trung bình:
15,000 – 33,000 VNĐ

[Không có]

340 Cafe - Lãnh Binh Thăng

340 Cafe - Lãnh Binh Thăng

340 Cafe - Lãnh Binh Thăng

340 Cafe - Lãnh Binh Thăng

340 Cafe - Lãnh Binh Thăng

340 Cafe - Lãnh Binh Thăng

1 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Dương Ký

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here