Anh Việt 35 – Bánh Mì, Xôi mặn – Nguyễn Thị Nhỏ

0
82

Địa chỉ:
75 Nguyện Thị Nhỏ, Quận 11

Điện thoại:
[Không có]Mở cửa:

06:30 – 21:00


Giá trung bình:
10,000 – 22,000 VNĐ

[Không có]

Anh Việt 35 - Bánh Mì, Xôi mặn - Nguyễn Thị Nhỏ

Anh Việt 35 - Bánh Mì, Xôi mặn - Nguyễn Thị Nhỏ

Anh Việt 35 - Bánh Mì, Xôi mặn - Nguyễn Thị Nhỏ

Anh Việt 35 - Bánh Mì, Xôi mặn - Nguyễn Thị Nhỏ

Anh Việt 35 - Bánh Mì, Xôi mặn - Nguyễn Thị Nhỏ

Anh Việt 35 - Bánh Mì, Xôi mặn - Nguyễn Thị Nhỏ

6 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Quán Nướng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here