Bê Tê Tê

0
20

Địa chỉ:
22 Lê Niệm, Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:
[Không có]

Mở cửa:

[Không Rõ]


Giá trung bình:
10,000 – 100,000 VNĐ

[Không có]

Bê Tê Tê

Bê Tê Tê

Bê Tê Tê

Bê Tê Tê

Bê Tê Tê

Bê Tê Tê

8 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Chè Station

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here