Bảo Cafe – Cafe Bóng Đá – Nguyễn Sơn

0
86

Địa chỉ:
420 Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú

Điện thoại:
0984 700 415Mở cửa:

07:00 – 23:00


Giá trung bình:
15,000 – 40,000 VNĐ

[Không có]

Bảo Cafe - Cafe Bóng Đá - Nguyễn Sơn

Bảo Cafe - Cafe Bóng Đá - Nguyễn Sơn

Bảo Cafe - Cafe Bóng Đá - Nguyễn Sơn

Bảo Cafe - Cafe Bóng Đá - Nguyễn Sơn

Bảo Cafe - Cafe Bóng Đá - Nguyễn Sơn

Bảo Cafe - Cafe Bóng Đá - Nguyễn Sơn

4 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Quán 179

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here