Bắp xào No.1 – Khu bến xe Chợ Lớn

0
604

Địa chỉ:
Số 2N Lê Quang Sung, Q.6, TP. HCM (từ TGDD đi khoảng 50m)

Điện thoại:
[Không có]Mở cửa:

09:00 – 22:00


Giá trung bình:
10,000 – 100,000 VNĐ

[Không có]

Bắp xào No.1 - Khu bến xe Chợ Lớn

Bắp xào No.1 - Khu bến xe Chợ Lớn

Bắp xào No.1 - Khu bến xe Chợ Lớn

Bắp xào No.1 - Khu bến xe Chợ Lớn

Bắp xào No.1 - Khu bến xe Chợ Lớn

Bắp xào No.1 - Khu bến xe Chợ Lớn

13 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Quán Ốc Hải Sản - Trần Văn Kiểu

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here