Bún Bò Huế Đông Phong – Nguyễn Thị Thập

0
87

Địa chỉ:
551 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:
028 2240 0606

Mở cửa:

06:00 – 13:00, 17:00 – 22:00


Giá trung bình:
10,000 – 100,000 VNĐ

http://www.bunbodongphong.com/

Bún Bò Huế Đông Phong - Nguyễn Thị Thập

Bún Bò Huế Đông Phong - Nguyễn Thị Thập

Bún Bò Huế Đông Phong - Nguyễn Thị Thập

Bún Bò Huế Đông Phong - Nguyễn Thị Thập

Bún Bò Huế Đông Phong - Nguyễn Thị Thập

Bún Bò Huế Đông Phong - Nguyễn Thị Thập

6 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Espressammente Illy Cafe - Nguyễn Đức Cảnh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here