Bún Chả Hàng Mành Hà Nội 2 – Lê Quốc Hưng

0
100

Địa chỉ:
50 Lê Quốc Hưng, P. 12, Quận 4

Điện thoại:
0933 970 747Mở cửa:

17:00 – 22:00


Giá trung bình:
35,000 – 66,000 VNĐ

[Không có]

Bún Chả Hàng Mành Hà Nội 2 - Lê Quốc Hưng

Bún Chả Hàng Mành Hà Nội 2 - Lê Quốc Hưng

Bún Chả Hàng Mành Hà Nội 2 - Lê Quốc Hưng

Bún Chả Hàng Mành Hà Nội 2 - Lê Quốc Hưng

Bún Chả Hàng Mành Hà Nội 2 - Lê Quốc Hưng

Bún Chả Hàng Mành Hà Nội 2 - Lê Quốc Hưng

1 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Lò Bánh Mì Công Thành - Đoàn Văn Bơ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here