Bánh Cuốn Phố Ăn Chợ Lớn – Phạm Đôn

0
69

Địa chỉ:
15 Phạm Đôn, Quận 5

Điện thoại:
[Không có]Mở cửa:

06:00 – 10:30


Giá trung bình:
15,000 – 30,000 VNĐ

[Không có]

Bánh Cuốn Phố Ăn Chợ Lớn - Phạm Đôn

Bánh Cuốn Phố Ăn Chợ Lớn - Phạm Đôn

Bánh Cuốn Phố Ăn Chợ Lớn - Phạm Đôn

Bánh Cuốn Phố Ăn Chợ Lớn - Phạm Đôn

Bánh Cuốn Phố Ăn Chợ Lớn - Phạm Đôn

Bánh Cuốn Phố Ăn Chợ Lớn - Phạm Đôn

3 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Ốc Xuka

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here