Bánh Khọt Cô Ba Vũng Tàu – Bùi Bằng Đoàn

0
90

Địa chỉ:
R1-72 Hưng Gia 1, Bùi Bằng Đoàn, Quận 7

Điện thoại:
(08) 5410 2027

Mở cửa:

[Không Rõ]


Giá trung bình:
50,000 – 150,000 VNĐ

[Không có]

Bánh Khọt Cô Ba Vũng Tàu - Bùi Bằng Đoàn

Bánh Khọt Cô Ba Vũng Tàu - Bùi Bằng Đoàn

Bánh Khọt Cô Ba Vũng Tàu - Bùi Bằng Đoàn

Bánh Khọt Cô Ba Vũng Tàu - Bùi Bằng Đoàn

Bánh Khọt Cô Ba Vũng Tàu - Bùi Bằng Đoàn

Bánh Khọt Cô Ba Vũng Tàu - Bùi Bằng Đoàn

21 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Quán Rượu Cung Đình

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here