Bánh Mì Minh Mập – Thiên Phước

0
50

Địa chỉ:
75D Thiên Phước, Quận 11

Điện thoại:
0908 024 131Mở cửa:

07:00 – 22:00


Giá trung bình:
12,000 – 17,000 VNĐ

[Không có]

Bánh Mì Minh Mập - Thiên Phước

Bánh Mì Minh Mập - Thiên Phước

Bánh Mì Minh Mập - Thiên Phước

Bánh Mì Minh Mập - Thiên Phước

Bánh Mì Minh Mập - Thiên Phước

Bánh Mì Minh Mập - Thiên Phước

2 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Việt Sinh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here