Bánh Sầu Riêng Durio – Pandora

0
51

Địa chỉ:
1 Trường Chinh, Quận Tân Phú

Điện thoại:
[Không có]



Mở cửa:

09:00 – 21:00


Giá trung bình:
14,000 – 31,000 VNĐ

http://www.banhsaurieng.com

Bánh Sầu Riêng Durio - Pandora

Bánh Sầu Riêng Durio - Pandora

Bánh Sầu Riêng Durio - Pandora

Bánh Sầu Riêng Durio - Pandora

Bánh Sầu Riêng Durio - Pandora

Bánh Sầu Riêng Durio - Pandora

22 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Ốc 212

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here