Bánh Uớt – Trần Khắc Chân

0
52

Địa chỉ:
88 Trần Khắc Chân, P. Tân Định, Quận 1

Điện thoại:
[Không có]

Mở cửa:

[Không Rõ]


Giá trung bình:
10,000 – 15,000 VNĐ

[Không có]

Bánh Uớt - Trần Khắc Chân

Bánh Uớt - Trần Khắc Chân

Bánh Uớt - Trần Khắc Chân

Bánh Uớt - Trần Khắc Chân

Bánh Uớt - Trần Khắc Chân

Bánh Uớt - Trần Khắc Chân

24 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Juice Garden

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here