Chè hoa Mỹ Lợi – Phan Xích Long

0
47

Địa chỉ:
Phan Xích Long, phường 16, Quận 11, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:
[Không có]Mở cửa:

17:00 – 23:00


Giá trung bình:
10,000 – 15,000 VNĐ

[Không có]

Chè hoa Mỹ Lợi - Phan Xích Long

Chè hoa Mỹ Lợi - Phan Xích Long

Chè hoa Mỹ Lợi - Phan Xích Long

Chè hoa Mỹ Lợi - Phan Xích Long

Chè hoa Mỹ Lợi - Phan Xích Long

Chè hoa Mỹ Lợi - Phan Xích Long

11 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Bún Thang Cu Ben

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here