Chè thập cẩm – Đoàn Văn Bơ

0
117

Địa chỉ:
132 Đoàn Văn Bơ, Q.4, TP. HCM

Điện thoại:
[Không có]Mở cửa:

15:00 – 19:00


Giá trung bình:
10,000 – 100,000 VNĐ

[Không có]

Chè thập cẩm - Đoàn Văn Bơ

Chè thập cẩm - Đoàn Văn Bơ

Chè thập cẩm - Đoàn Văn Bơ

Chè thập cẩm - Đoàn Văn Bơ

Chè thập cẩm - Đoàn Văn Bơ

Chè thập cẩm - Đoàn Văn Bơ

2 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Take A Break Corner

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here