Chè – Tàu hủ Nguyên

0
92

Địa chỉ:
68 Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 9, Quận 3

Điện thoại:
[Không có]

Mở cửa:

[Không Rõ]


Giá trung bình:
7,000 – 17,000 VNĐ

[Không có]

Chè - Tàu hủ Nguyên

Chè - Tàu hủ Nguyên

Chè - Tàu hủ Nguyên

Chè - Tàu hủ Nguyên

Chè - Tàu hủ Nguyên

Chè - Tàu hủ Nguyên

9 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Tiamo Coffee

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here