Cinebox – Lý Chính Thắng

0
77

Địa chỉ:
212 Lý Chính Thắng, Quận 3

Điện thoại:
[Không có]Mở cửa:

09:00 – 21:00


Giá trung bình:
45,000 – 80,000 VNĐ

[Không có]

Cinebox - Lý Chính Thắng

Cinebox - Lý Chính Thắng

Cinebox - Lý Chính Thắng

Cinebox - Lý Chính Thắng

Cinebox - Lý Chính Thắng

Cinebox - Lý Chính Thắng

11 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Phá Lấu - Hồ Bơi Kỳ Đồng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here