Cơm Gà Tuệ Tĩnh – Tuệ Tĩnh

0
54

Địa chỉ:
130 Tuệ Tĩnh, P. 12, Quận 11

Điện thoại:
(08) 39 651 029Mở cửa:

07:00 – 15:30


Giá trung bình:
20,000 – 33,000 VNĐ

[Không có]

Cơm Gà Tuệ Tĩnh - Tuệ Tĩnh

Cơm Gà Tuệ Tĩnh - Tuệ Tĩnh

Cơm Gà Tuệ Tĩnh - Tuệ Tĩnh

Cơm Gà Tuệ Tĩnh - Tuệ Tĩnh

Cơm Gà Tuệ Tĩnh - Tuệ Tĩnh

Cơm Gà Tuệ Tĩnh - Tuệ Tĩnh

1 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Quán 96 - Hủ Tiếu Mì

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here