Cơm tấm 154 – Nguyễn Trọng Tuyển

0
105

Địa chỉ:
154 Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận

Điện thoại:
[Không có]Mở cửa:

06:00 – 15:00


Giá trung bình:
20,000 – 25,000 VNĐ

[Không có]

Cơm tấm 154 - Nguyễn Trọng Tuyển

Cơm tấm 154 - Nguyễn Trọng Tuyển

Cơm tấm 154 - Nguyễn Trọng Tuyển

Cơm tấm 154 - Nguyễn Trọng Tuyển

Cơm tấm 154 - Nguyễn Trọng Tuyển

Cơm tấm 154 - Nguyễn Trọng Tuyển

5 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Lạc Cafe

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here