Cơm Tấm 9 – Tần Kỳ Tân Quý

0
94

Địa chỉ:
9 Tần Kỳ Tần Quý, P. 13, Quận Tân Phú

Điện thoại:
(08) 38 493 355Mở cửa:

07:00 – 14:00


Giá trung bình:
15,000 – 33,000 VNĐ

[Không có]

Cơm Tấm 9 - Tần Kỳ Tân Quý

Cơm Tấm 9 - Tần Kỳ Tân Quý

Cơm Tấm 9 - Tần Kỳ Tân Quý

Cơm Tấm 9 - Tần Kỳ Tân Quý

Cơm Tấm 9 - Tần Kỳ Tân Quý

Cơm Tấm 9 - Tần Kỳ Tân Quý

1 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Ngọc Hà

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here