Cơm tấm 99A – Tuệ Tĩnh

0
56

Địa chỉ:
99A Tuệ Tĩnh, P. 12, Quận 11

Điện thoại:
[Không có]Mở cửa:

07:00 – 17:00


Giá trung bình:
20,000 – 55,000 VNĐ

[Không có]

Cơm tấm 99A - Tuệ Tĩnh

Cơm tấm 99A - Tuệ Tĩnh

Cơm tấm 99A - Tuệ Tĩnh

Cơm tấm 99A - Tuệ Tĩnh

Cơm tấm 99A - Tuệ Tĩnh

Cơm tấm 99A - Tuệ Tĩnh

1 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Lạt Chiếu Chảy - Lê Thị Bạch Cát

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here