Cơm Tấm Cô Hoa – Lãnh Binh Thăng

0
122

Địa chỉ:
306 Lãnh Bình Thăng, P. 11, Quận 11

Điện thoại:
(08) 39 626 168Mở cửa:

08:00 – 22:30


Giá trung bình:
35,000 – 66,000 VNĐ

[Không có]

Cơm Tấm Cô Hoa - Lãnh Binh Thăng

Cơm Tấm Cô Hoa - Lãnh Binh Thăng

Cơm Tấm Cô Hoa - Lãnh Binh Thăng

Cơm Tấm Cô Hoa - Lãnh Binh Thăng

Cơm Tấm Cô Hoa - Lãnh Binh Thăng

Cơm Tấm Cô Hoa - Lãnh Binh Thăng

1 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Quán 886

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here