Cơm tấm Cây Điệp

0
76

Địa chỉ:
39 Cao Thắng, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:
[Không có]

Mở cửa:

[Không Rõ]


Giá trung bình:
10,000 – 100,000 VNĐ

[Không có]

Cơm tấm Cây Điệp

Cơm tấm Cây Điệp

Cơm tấm Cây Điệp

Cơm tấm Cây Điệp

Cơm tấm Cây Điệp

Cơm tấm Cây Điệp

3 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Quán Đảo - Cá biển Nướng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here