Cơm tấm Nhi – Chợ Thị Nghè

0
93

Địa chỉ:
49 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:
[Không có]

Mở cửa:

[Không Rõ]


Giá trung bình:
0 – 0 VNĐ

[Không có]

Cơm tấm Nhi - Chợ Thị Nghè

Cơm tấm Nhi - Chợ Thị Nghè

Cơm tấm Nhi - Chợ Thị Nghè

Cơm tấm Nhi - Chợ Thị Nghè

Cơm tấm Nhi - Chợ Thị Nghè

Cơm tấm Nhi - Chợ Thị Nghè

14 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Diệu Phước - Chè Khúc Bạch

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here