Đặc Sản Dê 44 – Phan Đăng Lưu

0
91

Địa chỉ:
Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

Điện thoại:
[Không có]Mở cửa:

10:00 – 23:00


Giá trung bình:
50,000 – 154,000 VNĐ

[Không có]

Đặc Sản Dê 44 - Phan Đăng Lưu

Đặc Sản Dê 44 - Phan Đăng Lưu

Đặc Sản Dê 44 - Phan Đăng Lưu

Đặc Sản Dê 44 - Phan Đăng Lưu

Đặc Sản Dê 44 - Phan Đăng Lưu

Đặc Sản Dê 44 - Phan Đăng Lưu

18 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Mì Quảng - Don Quỳnh Khương

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here