Đạt Thành – Hủ Tíêu Nam Vang – Trần Hưng Đạo

0
82

Địa chỉ:
31 Trần Hưng Đạo, P6, Q5, Quận 5

Điện thoại:
[Không có]



Mở cửa:

08:00 – 22:30


Giá trung bình:
40,000 – 66,000 VNĐ

[Không có]

Đạt Thành - Hủ Tíêu Nam Vang - Trần Hưng Đạo

Đạt Thành - Hủ Tíêu Nam Vang - Trần Hưng Đạo

Đạt Thành - Hủ Tíêu Nam Vang - Trần Hưng Đạo

Đạt Thành - Hủ Tíêu Nam Vang - Trần Hưng Đạo

Đạt Thành - Hủ Tíêu Nam Vang - Trần Hưng Đạo

Đạt Thành - Hủ Tíêu Nam Vang - Trần Hưng Đạo

13 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Quán cơm Tân Mãn Ký

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here