Điểm Tâm – Cơm Trưa

0
100

Địa chỉ:
6D Tú Xương, P. 7, Quận 3

Điện thoại:
01227 112 407Mở cửa:

07:00 – 14:00


Giá trung bình:
25,000 – 27,000 VNĐ

[Không có]

Điểm Tâm - Cơm Trưa

Điểm Tâm - Cơm Trưa

Điểm Tâm - Cơm Trưa

Điểm Tâm - Cơm Trưa

Điểm Tâm - Cơm Trưa

Điểm Tâm - Cơm Trưa

1 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  1 Nhóm 8 Cafe

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here