Dinosaur Sushi & Hotpot

0
59

Địa chỉ:
21 Hoa Mai, Phường 7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Vietnam

Điện thoại:
[Không có]

Mở cửa:

10:30 – 14:00, 17:00 – 23:00


Giá trung bình:
100,000 – 300,000 VNĐ

[Không có]

Dinosaur Sushi & Hotpot

Dinosaur Sushi & Hotpot

Dinosaur Sushi & Hotpot

Dinosaur Sushi & Hotpot

Dinosaur Sushi & Hotpot

Dinosaur Sushi & Hotpot

11 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Quán Hoa - Hoa Lan

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here