Dunkin' Donuts Petrolimex – Phan Đăng Lưu

0
56

Địa chỉ:
59 Phan Đăng Lưu, phường 7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Vietnam

Điện thoại:
(08) 35 512 297.Mở cửa:

09:00 – 22:00


Giá trung bình:
20,000 – 150,000 VNĐ

[Không có]

Dunkin' Donuts Petrolimex - Phan Đăng Lưu

Dunkin' Donuts Petrolimex - Phan Đăng Lưu

Dunkin' Donuts Petrolimex - Phan Đăng Lưu

Dunkin' Donuts Petrolimex - Phan Đăng Lưu

Dunkin' Donuts Petrolimex - Phan Đăng Lưu

Dunkin' Donuts Petrolimex - Phan Đăng Lưu

22 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Cơm Chay Giác Duyên

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here