Fly Coffee – Tôn Thất Tùng

0
28

Địa chỉ:
80 Tôn Thất Tùng, P. Bến Thành, Quận 1

Điện thoại:
0908 131 086 – (08) 39 252 154Mở cửa:

07:00 – 21:30


Giá trung bình:
18,000 – 30,000 VNĐ

[Không có]

Fly Coffee - Tôn Thất Tùng

Fly Coffee - Tôn Thất Tùng

Fly Coffee - Tôn Thất Tùng

Fly Coffee - Tôn Thất Tùng

Fly Coffee - Tôn Thất Tùng

Fly Coffee - Tôn Thất Tùng

16 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  The Shrimp's Tôm

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here