Galaxy Cinema – Kinh Dương Vương

0
108

Địa chỉ:
718bis Kinh Dương Vương, Quận 6

Điện thoại:
(08) 38 172 398Mở cửa:

07:00 – 23:00


Giá trung bình:
45,000 – 77,000 VNĐ

http://www.galaxycine.vn

Galaxy Cinema - Kinh Dương Vương

Galaxy Cinema - Kinh Dương Vương

Galaxy Cinema - Kinh Dương Vương

Galaxy Cinema - Kinh Dương Vương

Galaxy Cinema - Kinh Dương Vương

Galaxy Cinema - Kinh Dương Vương

60 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Há Cảo Bàn Cờ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here