Há Cảo Hấp, Chiên – Vạn Kiếp

0
93

Địa chỉ:
55/2 Vạn Kiếp, P3, Q.Bình Thạnh

Điện thoại:
[Không có]Mở cửa:

14:00 – 22:00


Giá trung bình:
10,000 – 17,000 VNĐ

[Không có]

Há Cảo Hấp, Chiên - Vạn Kiếp

Há Cảo Hấp, Chiên - Vạn Kiếp

Há Cảo Hấp, Chiên - Vạn Kiếp

Há Cảo Hấp, Chiên - Vạn Kiếp

Há Cảo Hấp, Chiên - Vạn Kiếp

Há Cảo Hấp, Chiên - Vạn Kiếp

5 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  O Nớ - D2

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here