Há Cảo Hong Kong – Đồng Đen

0
82

Địa chỉ:
118 Đồng Đen, P.14, Q. Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại:
[Không có]Mở cửa:

16:00 – 22:30


Giá trung bình:
10,000 – 100,000 VNĐ

[Không có]

Há Cảo Hong Kong - Đồng Đen

Há Cảo Hong Kong - Đồng Đen

Há Cảo Hong Kong - Đồng Đen

Há Cảo Hong Kong - Đồng Đen

Há Cảo Hong Kong - Đồng Đen

Há Cảo Hong Kong - Đồng Đen

5 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Quán 24 - Ngô Bệ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here