Hải Sản Ba Miền Tư Thuận

0
84

Địa chỉ:
132 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại:
[Không có]Mở cửa:

00:00 – 23:59


Giá trung bình:
10,000 – 100,000 VNĐ

[Không có]

Hải Sản Ba Miền Tư Thuận

Hải Sản Ba Miền Tư Thuận

Hải Sản Ba Miền Tư Thuận

Hải Sản Ba Miền Tư Thuận

Hải Sản Ba Miền Tư Thuận

Hải Sản Ba Miền Tư Thuận

5 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Cơm tấm Cô Năm

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here