Hải Sản – Chợ Cần Giờ

0
166

Địa chỉ:
Duyên Hải, Thị Trấn Cần Thạnh, Cần Giờ

Điện thoại:
[Không có]Mở cửa:

05:00 – 21:00


Giá trung bình:
50,000 – 200,000 VNĐ

[Không có]

Hải Sản - Chợ Cần Giờ

Hải Sản - Chợ Cần Giờ

Hải Sản - Chợ Cần Giờ

Hải Sản - Chợ Cần Giờ

Hải Sản - Chợ Cần Giờ

Hải Sản - Chợ Cần Giờ

7 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Nhạn Trắng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here