Hải Sản Kỳ Hà – Đoàn Giỏi

0
51

Địa chỉ:
22 Đoàn Giỏi, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Vietnam

Điện thoại:
0987 777 131

Mở cửa:

[Không Rõ]


Giá trung bình:
60,000 – 500,000 VNĐ

http://Http://haosua.com.vn

Hải Sản Kỳ Hà - Đoàn Giỏi

Hải Sản Kỳ Hà - Đoàn Giỏi

Hải Sản Kỳ Hà - Đoàn Giỏi

Hải Sản Kỳ Hà - Đoàn Giỏi

Hải Sản Kỳ Hà - Đoàn Giỏi

Hải Sản Kỳ Hà - Đoàn Giỏi

7 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Been Bo Cafe - Độc Lập

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here