Hải Sản Việt

0
3

Địa chỉ:
95 Gò Dầu, Q. Tân Phú, TP. HCM

Điện thoại:
[Không có]Mở cửa:

09:00 – 21:00


Giá trung bình:
78,000 – 300,000 VNĐ

[Không có]

Hải Sản Việt

Hải Sản Việt

Hải Sản Việt

Hải Sản Việt

Hải Sản Việt

Hải Sản Việt

20 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Chè Thái Thảo Vy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here