Hoàng Ký – Hủ Tiếu Mì

0
75

Địa chỉ:
100 Huỳnh Mẫn Đạt, Quận 5

Điện thoại:
[Không có]Mở cửa:

16:00 – 22:00


Giá trung bình:
30,000 – 55,000 VNĐ

[Không có]

Hoàng Ký - Hủ Tiếu Mì

Hoàng Ký - Hủ Tiếu Mì

Hoàng Ký - Hủ Tiếu Mì

Hoàng Ký - Hủ Tiếu Mì

Hoàng Ký - Hủ Tiếu Mì

Hoàng Ký - Hủ Tiếu Mì

2 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Bò Né - Lương Nhữ Học

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here