Hoàng Yến – Food Court Parkson Hùng Vương

0
70

Địa chỉ:
Food Court Parkson Hùng Vương, 126 Hồng Bàng, Quận 5

Điện thoại:
(08) 22 102 308Mở cửa:

09:00 – 22:00


Giá trung bình:
100,000 – 550,000 VNĐ

http://www.hoangyencuisine.com

Hoàng Yến - Food Court Parkson Hùng Vương

Hoàng Yến - Food Court Parkson Hùng Vương

Hoàng Yến - Food Court Parkson Hùng Vương

Hoàng Yến - Food Court Parkson Hùng Vương

Hoàng Yến - Food Court Parkson Hùng Vương

Hoàng Yến - Food Court Parkson Hùng Vương

29 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Quán Hoàng - Lê Hồng Phong

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here