Hot & Cold – Trà Sữa & Xiên Que – Nguyễn Chí Thanh

0
78

Địa chỉ:
431 Nguyễn Chí Thanh, P. 15, Quận 5

Điện thoại:
(08) 39 553 461Mở cửa:

08:30 – 22:15


Giá trung bình:
14,000 – 55,000 VNĐ

[Không có]

Hot & Cold - Trà Sữa & Xiên Que - Nguyễn Chí Thanh

Hot & Cold - Trà Sữa & Xiên Que - Nguyễn Chí Thanh

Hot & Cold - Trà Sữa & Xiên Que - Nguyễn Chí Thanh

Hot & Cold - Trà Sữa & Xiên Que - Nguyễn Chí Thanh

Hot & Cold - Trà Sữa & Xiên Que - Nguyễn Chí Thanh

Hot & Cold - Trà Sữa & Xiên Que - Nguyễn Chí Thanh

41 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  R&B Tea - Nguyễn Tri Phương

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here