Hủ Tiếu Bò Kho – Vườn Lài

0
95

Địa chỉ:
004 Vườn Lài Phú Thọ Hoà Tân Phú Hồ Chí Minh, Vietnam

Điện thoại:
[Không có]

Mở cửa:

[Không Rõ]


Giá trung bình:
0 – 0 VNĐ

[Không có]

Hủ Tiếu Bò Kho - Vườn Lài

Hủ Tiếu Bò Kho - Vườn Lài

Hủ Tiếu Bò Kho - Vườn Lài

Hủ Tiếu Bò Kho - Vườn Lài

Hủ Tiếu Bò Kho - Vườn Lài

Hủ Tiếu Bò Kho - Vườn Lài

4 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Quán My

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here