Hủ Tiếu Bò Viên Phước Ký – Nguyễn Trọng Tuyển

0
75

Địa chỉ:
26 Nguyễn Trọng Tuyển, P.15, Quận Phú Nhuận

Điện thoại:
[Không có]Mở cửa:

07:00 – 22:00


Giá trung bình:
20,000 – 55,000 VNĐ

[Không có]

Hủ Tiếu Bò Viên Phước Ký - Nguyễn Trọng Tuyển

Hủ Tiếu Bò Viên Phước Ký - Nguyễn Trọng Tuyển

Hủ Tiếu Bò Viên Phước Ký - Nguyễn Trọng Tuyển

Hủ Tiếu Bò Viên Phước Ký - Nguyễn Trọng Tuyển

Hủ Tiếu Bò Viên Phước Ký - Nguyễn Trọng Tuyển

Hủ Tiếu Bò Viên Phước Ký - Nguyễn Trọng Tuyển

24 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Mì Quảng Thi Thi

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here