Hủ Tiếu Nam Vang – Nguyễn Văn Luông

0
90

Địa chỉ:
103 Nguyễn Văn Luông, P. 10, Quận 6

Điện thoại:
[Không có]Mở cửa:

07:00 – 21:00


Giá trung bình:
20,000 – 33,000 VNĐ

[Không có]

Hủ Tiếu Nam Vang - Nguyễn Văn Luông

Hủ Tiếu Nam Vang - Nguyễn Văn Luông

Hủ Tiếu Nam Vang - Nguyễn Văn Luông

Hủ Tiếu Nam Vang - Nguyễn Văn Luông

Hủ Tiếu Nam Vang - Nguyễn Văn Luông

Hủ Tiếu Nam Vang - Nguyễn Văn Luông

1 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Quán 78C

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here