Hủ tiếu Nam Vang Nhân Quán – Âu Cơ

0
98

Địa chỉ:
27 Âu Cơ, Quận 11

Điện thoại:
(08) 39 755 543Mở cửa:

06:00 – 23:30


Giá trung bình:
50,000 – 66,000 VNĐ

[Không có]

Hủ tiếu Nam Vang Nhân Quán - Âu Cơ

Hủ tiếu Nam Vang Nhân Quán - Âu Cơ

Hủ tiếu Nam Vang Nhân Quán - Âu Cơ

Hủ tiếu Nam Vang Nhân Quán - Âu Cơ

Hủ tiếu Nam Vang Nhân Quán - Âu Cơ

Hủ tiếu Nam Vang Nhân Quán - Âu Cơ

119 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Cầy Tơ Nam Hà - Lạc Long Quân

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here