Hủ Tíu Mì Bảy Dưỡng 1

0
73

Địa chỉ:
89 Vạn Kiếp, Quận Bình Thạnh

Điện thoại:
(08) 38 414 150



Mở cửa:

07:00 – 22:00


Giá trung bình:
15,000 – 33,000 VNĐ

[Không có]

Hủ Tíu Mì Bảy Dưỡng 1

Hủ Tíu Mì Bảy Dưỡng 1

Hủ Tíu Mì Bảy Dưỡng 1

Hủ Tíu Mì Bảy Dưỡng 1

Hủ Tíu Mì Bảy Dưỡng 1

Hủ Tíu Mì Bảy Dưỡng 1

1 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Quán ăn 196

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here