Hủ Tíu Mỹ Tho & Cháo Lòng – Phù Đổng Thiên Vương

0
73

Địa chỉ:
99 Phù Đổng Thiên Vương, Quận 5

Điện thoại:
[Không có]Mở cửa:

07:00 – 12:00


Giá trung bình:
25,000 – 40,000 VNĐ

[Không có]

Hủ Tíu Mỹ Tho & Cháo Lòng - Phù Đổng Thiên Vương

Hủ Tíu Mỹ Tho & Cháo Lòng - Phù Đổng Thiên Vương

Hủ Tíu Mỹ Tho & Cháo Lòng - Phù Đổng Thiên Vương

Hủ Tíu Mỹ Tho & Cháo Lòng - Phù Đổng Thiên Vương

Hủ Tíu Mỹ Tho & Cháo Lòng - Phù Đổng Thiên Vương

Hủ Tíu Mỹ Tho & Cháo Lòng - Phù Đổng Thiên Vương

9 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Nem tươi Cô Tư Sài Gòn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here