Huệ Huệ Bakery & Coffee

0
51

Địa chỉ:
226 Nguyễn Sơn, Quận Tân Phú

Điện thoại:
[Không có]Mở cửa:

07:00 – 22:00


Giá trung bình:
15,000 – 55,000 VNĐ

[Không có]

Huệ Huệ Bakery & Coffee

Huệ Huệ Bakery & Coffee

Huệ Huệ Bakery & Coffee

Huệ Huệ Bakery & Coffee

Huệ Huệ Bakery & Coffee

Huệ Huệ Bakery & Coffee

1 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Bánh Plan - Lê Thúc Hoạch

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here