Huy Béo – Bia hơi Hà Nội, Mai Thị Lựu

0
28

Địa chỉ:
54 Mai Thị Lựu, P. Ða Kao, Quận 1

Điện thoại:
0955 650 973Mở cửa:

10:00 – 22:30


Giá trung bình:
100,000 – 275,000 VNĐ

[Không có]

Huy Béo  - Bia hơi Hà Nội, Mai Thị Lựu

Huy Béo  - Bia hơi Hà Nội, Mai Thị Lựu

Huy Béo  - Bia hơi Hà Nội, Mai Thị Lựu

Huy Béo  - Bia hơi Hà Nội, Mai Thị Lựu

Huy Béo  - Bia hơi Hà Nội, Mai Thị Lựu

Huy Béo  - Bia hơi Hà Nội, Mai Thị Lựu

1 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Phở Bắc Hải Gia Truyền Hà Nội - Cô Bắc

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here