Kem Goody – Phạm Ngọc Thạch

0
79

Địa chỉ:
59 Phạm Ngọc Thạch, P. 6, Quận 3

Điện thoại:
(08) 62 909 330Mở cửa:

08:30 – 22:00


Giá trung bình:
20,000 – 88,000 VNĐ

[Không có]

Kem Goody - Phạm Ngọc Thạch

Kem Goody - Phạm Ngọc Thạch

Kem Goody - Phạm Ngọc Thạch

Kem Goody - Phạm Ngọc Thạch

Kem Goody - Phạm Ngọc Thạch

Kem Goody - Phạm Ngọc Thạch

18 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Fly Chicken

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here