Khổ qua cà ớt – Cô Bắc

0
55

Địa chỉ:
84 Cô Bắc, Cô Giang, Q.1, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại:
[Không có]Mở cửa:

15:00 – 20:00


Giá trung bình:
5,000 – 5,000 VNĐ

[Không có]

Khổ qua cà ớt - Cô Bắc

Khổ qua cà ớt - Cô Bắc

Khổ qua cà ớt - Cô Bắc

Khổ qua cà ớt - Cô Bắc

Khổ qua cà ớt - Cô Bắc

Khổ qua cà ớt - Cô Bắc

19 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Yo Yo 91 - Cô Giang

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here